САХАДЖ ВОСПИТАНИЕ

 

САХАДЖ-ОСВІТА
САХАДЖ-ОСВІТА


Виховання дитини - процес істинної творчості. Адже повинен бути створений неповторний витвір мистецтва -її величність Людина. Перетворювати дитину в благородну, гідну, красиву особистість - це найбільша радість.   Нірмала Шрівастава


Доктор медицини і філософії, Почесний Академік Петровської Академії Наук і Мистецтв Нірмала Шрівастава розробила унікальну систему освіти, в основу якої лягли знання метанауки Сахаджа Йоги. Сахаджа Йога, як вчення про внутрішню духовну зміну особистості дає можливість краще пізнати дитину, виявити її індивідуальність, допомогти розкрити природньо - духовні можливості та творчий потенціал.

Дитина стає центром навчально-виховного процесу, основою якого є створення умов для формування механізму самореалізації особистості, збагачення її досвідом творчості для розкриття духовних, моральних, інтелектуальних, культурних якостей.

Увага дитини направляється на самопізнання. Через самопізнання дитина відкриває для себе вічні закони буття, яких повинна дотримуватися, щоб не порушувати загальну гармонію всесвіту і бути здоровою, щасливою людиною. В даній концепції дитина подібна зростанню насіння в красиве дерево.

Сахадж-освіта увібрала найкращий досвід древніх систем виховання та освіти дітей, які основувались на високих моральних принципах та істинних знаннях про енергетику людини і її зв'язок із силами природи.

В основу системи закладено вічний принцип любові й поваги, який спонтанно встановлюється між Учителем та учнем.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ САХАДЖ-ОСВІТИ.

 • Визнання й розвиток морально-духовних пріоритетів.
  • Надання базових знань з усіх предметів у щасливій, дружній, доброзичливій атмосфері.
  • Виховання  гідності,  порядності, чесності,  відповідальності, патріотизму, відчуття обов'язку, поваги до людей різних національностей, віросповідань.
  • Створення умов для формування   духовної особистості з її здібностями до самовизначення і самопізнання.
  • Формування відношення до навчання і життя в дусі співробітництва, а не змагання.
  • Пробудження,   заохочення   природної   допитливості   учнів,   формування якостей дослідника, шукача істини.
  • Розвиток індивідуальних та творчих здібностей дитини.

•   Формування естетичного сприйняття світу через залучення до різних видів

творчості.

•   Відродження древнього принципу Гуру, де вчитель, як носій високої моралі,
духовності й культури, розвиває молоду душу, направляє до самопізнання
та пізнання навколишнього світу.

Першочерговим завданням освіти є пробудження духовності через любов та вдосконалення особистості.

Сахадж-освіта передбачає поєднання високого професіоналізму з живою роботою вчителя, його вірою, інтуїцією, чистим бажання, самовдосконаленням, прагненням до нових знань у сфері  тонких енергій. Це шлях до нової школи XXI століття.


 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В САХАДЖ-ОСВІТІ


Всі учасники виховного процесу - діти, батьки, вчителі.:

-     мають пробуджену енергію Кундаліні;

-     користуються практикою сахадж-медитації;

-     володіють науковими знаннями про енергетику людини;

-     використовують методи очистки й балансування своєї тонкої системи. Дітей вчать користуватися вібраціями, слідкувати за їх якістю, щоб своєю неправильною поведінкою не зіпсувати їх позитивну енергію.

Велика увага приділяється розвитку особистих якостей дітей, їх почуттям, емоціям, духовним потребам.

Коли дитина щаслива і знаходиться в мирі із собою, вона переносить це почуття на інших і створюється позитивна атмосфера взаємовідносин.

Батьківська любов і допомога носить не індивідуальний, а колективний характер. Батьки турбуються про весь колектив дітей. При цьому зникає межа між поняттями "моя" і "чужа дитина".

По можливості дітей повністю відмежовують від негативних проявів сучасної масової культури.

Не використовуються ігри-змагання, які можуть призвести до розпалювання конфліктів між різними групами дітей.

Велика увага приділяється єдності дитини з природою. Учні мають можливість доглядати за рослинами, вчаться спостерігати, як позитивні вібрації доброти, ніжності, турботи сприяють їх кращому зростанню.

Багато занять проводиться на свіжому повітрі.

Учні регулярно відвідують музеї, театри та інші культурно-просвітницькі заклади.

Ненасильство - один з основних принципів Сахадж-освіти.

Якщо вивчення нового предмета викликає у дитини втрату радості, рівноваги, вчителі й батьки не можуть наполягати на продовженні його вивчення.

З метою збалансованого розвитку у дітей функцій лівої й правої півкуль головного мозку в сахадж-школах важливе місце займають дисципліни художньо-естетичного циклу.

Багато часу приділяється танцям, співам, малюванню, грі на музичних інструментах, ліпленню, різьбі по дереву та іншим видам художньої творчості.

Постійно проводяться концерти, виставки, спектаклі, на які запрошуються батьки й друзі.

Навчання в школах має екологічну направленість. У дітей виховується розуміння, що наша планета - це живий організм і людина є його невід'ємною частиною, яка повинна жити в гармонії й злагоді з навколишнім світом.

Велика    увага    приділяється    інтернаціональному    вихованню.     Учні знайомляться з кращими культурними надбаннями народів світу. Виховується повага й терпимість до людей різних національностей та віросповідань.

Однією з основних цілей є порівняльне вивчення всіх релігій, яке доводить їх спільну мету і єдине духовне джерело.

Це фіксує увагу учнів на духовному житті, закладає фундамент до мирного співіснування й співробітництва між людьми різних світоглядів. Особлива увага приділяється гідності, порядності, вихованню хороших манер.

Всі програми навчання побудовані так, що навіть не дуже здібні до наук діти реалізують свій потенціал на оптимальному рівні через актуалізацію духовного розвитку згідно принципам Сахаджа Йоги.

Учителі допомагають дітям у створенні різних ідей, що дозволяє їм відчути власну гідність.

Враховуються різні умови, в яких виросла дитина, її суб'єктивний досвід як самоцінний і самобутній і з врахуванням цього досвіду будується система педагогічного впливу. У школах велика увага приділяється створенню колективу.

Це призводить до високих темпів учбового процесу, досягнень у навчанні та індивідуального росту особистості.

Принципи колективу в учбовому процесі:

 • Уміння ділитися й відчувати себе частинкою єдиного колективу;
 • Заохочення до співробітництва й взаєморозуміння.
 • Колективне рішення проблем через згоду.
 • Довіра до інших.
 • Робота в групах, усвідомлення залежності один від одного.
  • Терпимість, прийняття іншої точки зору.
  • Колективна наполегливість, стійкість до стресових перевантажень.
   • Допомога   у   вирішенні   особистих   проблем   через   колективні   вібрації, підтримку один одного, уміння приносити радість іншим.
  • Колективна відповідальність.
  • Колективне святкування досягнень.

Зразковою школою є міжнародна сахадж-школа в місті Дхарамшала, Індія. Запорукою успіху школи є висококваліфікований викладацький склад, повністю відданий своїй справі. Школа співробітничає з організацією "Міжнародний бакалаврат" із її головним відділом у Швейцарії. Завдяки високому рівню освіти після 12 класу учні можуть отримати дозвіл на вступ до будь-якого університету Європи.

Перехід учня до наступного класу залежить не тільки від фінальних екзаменів, але й від різних тестів на протязі року.


Сахадж-освіта відповідає академічному рівню міжнародної освіти, але при цьому йде вперед, враховуючи нові наукові знання про духовні можливості людини, її енергетичний потенціал.


МЕДИТАТИВНИЙ МЕТОД.


Новим для педагогіки стає медитативний метод. Медитативний метод - це навчання з використанням особливого стану свідомості, який піднімає особистість на більш високу сходинку морально-духовної й психологічної самореалізації.

Медитація передбачає уміння зупинити думки. В такому стані створюються

Умови для саморегуляції організму. Тисячоліттями представники багатьох людських культур використовували ту чи іншу форму медитації для придбання душевного спокою і гармонії, для концентрації розуму й волі.

Досвід тисячоліть свідчить про медитацію, як про ефективний засіб впливу людини на свою психіку та управління нею для вирішення багатьох задач:

 • зміцнення нервової системи, покращення психічного та фізичного здоров'я;
 • підвищення працездатності;
  • рівновага  лівої  та  правої  півкуль  головного  мозку  і  тим  самим досягнення гармонічної взаємодії свідомості й підсвідомості;
  • придбання впевненості в собі;
  • розкриття прихованих можливостей;
  • пробудження творчого натхнення;
  • сприяння самоконтролю, самоорганізації, самопізнання.

Курс сахаджа-йоги введений в навчальну програму для студентів філологічного інституту спеціальної психології і педагогіки Міжнародного університету сім'ї й дитини ім. Маленберга.

Проводиться індивідуальна робота з учнями й учителями шкіл Санкт-Петербурга.

В Москві було проведено спостереження за дітьми з церебральним порушенням, які займалися за системою Сахаджа-йоги. По закінченню навчального року весь клас здав контрольне читання на "4" і "5". Увага дітей очистилася, стабілізувалась, покращилось фізичне здоров'я, врівноважилася психіка.

Широкого використання сахадж-системи отримала в м. Тольятті. Вона запроваджена в багатьох школах і дитсадках міста.

Був проведений такий експеримент:

У клас відібрали дітей з відсталим розумовим розвитком. Незалежна комісія визнала неможливість їх подальшого навчання. З дітьми почали займатися за сахадж-системою. Через рік атестація підтвердила їх повноцінний розумовий розвиток.

Вивчення застосування сахадж-системи в педагогічній практиці довело її позитивний вплив на навчальний і виховний процес:

 • діти стали більш спокійними, зосередженими, дружелюбними;
 • підвищився процент успішності;
  • покращилося фізичне здоров'я дітей, зменшилися пропуски занять через хворобу;
  • •  покращилися взаємовідносини між учителями, батьками та дітьми.

(Москва    2001р.       XII Всеросійська науково-практична конференція:

"Нові напрямки в розвитку людини і суспільства").


Плідний багаторічний досвід роботи в сахадж-школах Італії, Індії, Колумбії, Австралії, Швейцарії, Росії, Америці та інших країн світу довів життєздатність і ефективність принципів сахадж-освіти для подолання головних проблем виховання та навчання на сучасному історичному етапі.

 

 

ПОРАДИ  БАТЬКАМ ПО ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ.


Освіта дітей повинна виховувати повагу до старших, вчителів, один до одного.

Діти повинні усвідомити поняття єдиної людської сім'ї, спільність всіх релігій та загального миру з раннього дитинства.

Якщо ви хочете, щоб ваші сім'ї були благополучними і щасливими, любіть всіх дітей, як своїх рідних. Турбуйтесь про всіх дітей колективно.

Найкраща наука - це прищеплення дітям відчуття особистої гідності й самоповаги. Коли приходить самоповага, тоді легко проявити повагу до інших людей, до природи, до всього навколишнього

Ніколи не звертайтесь до дітей зневажливо, проявляйте свою повагу до них.

Учіть дітей завжди бути щедрими. Якщо вони віддають щось те, що належить сім'ї, вам слід похвалити їх за щедрість.

Не робіть із них ловкачів. Виховуйте у них скромність, ввічливість, поступливість.

Учіть дітей турбуватися про інших, приносити радість всім - це зробить їх щасливими.

Діти повинні знати, що грубість, заздрість, жадібність та інші негативні якості роз'їдають людину зсередини і є причинами всіх проблем і нещасть.

Ніколи не платіть дітям за допомогу вам, це робить їх дріб'язковими, убиває радість і насолоду від добрих вчинків.

Постійно слідкуйте за вібраціями дітей, щоб тримати під контролем їх розвиток та не допустити можливих проблем.

Якщо ваші діти неспокійні, шукайте причину в собі. Усі ваші недоліки, проблеми лягають великим тягарем на плечі дітей.

Якщо дітей постійно оберігати, то у них ні до чого не виробиться імунітет і вони опиняться в стані постійного ризику.

Від своїх турботливих батьків діти повинні дізнатися, що чиста й самовіддана любов - найважливіше в житті, а моральність - найвищий дар, який набагато цінніший від матеріальних благ.

З прикладу своїх батьків, вивчаючи життя видатних людей, героїв, діти повинні формувати якості праведного життя.

їх любов повинна бути приємною, шанобливою, скромною. Діти повинні знати, що ви їх любите. Любов потрібно проявляти. Це найголовніше, що вони повинні отримувати весь час. І весь час вони повинні бути шановані.

Дарувати море любові - це перш за все, а потім дисципліна.

Не дозволяйте дітям формувати свої звички: вони не повинні користуватися зайвим комфортом, бути вибагливими до їжі, вимогливими до одягу.

Привчайте дітей уставати рано-вранці, це дасть їм запас бадьорості   на цілий день.


Дітям треба дати зрозуміти, що будучи членами людської раси, вони знаходяться на вершині еволюції і народжені тут, на цій землі, щоб сходити ще вище.


Спокійна атмосфера в сім'ї, врівноважені батьки, доброзичливі взаємовідносини сприяють формуванню такого покоління, яке високо цінуватиме й творитиме мир.


Проблема народження дітей у безвідповідальних батьків - це більш серйозна проблема, ніж нейтронна бомба, тому що вона може піддавати небезпеці майбутнє людської цивілізації.

Суспільство, яке не закладає духовність, моральність у майбутнє покоління - не має майбутнього.


Якщо ви нехтуєте своїми дітьми, то страждають основи всього суспільства. Насіння, із якого виростуть наші майбутні, великодушні і мудрі лідери, державні діячі і доблесні герої, висівається в дитинстві.

Тому повинна бути проявлена велика любов і турбота, щоб посіяти й зростити це насіння за допомогою бережливого підходу до живого ростка.Обновлен 14 апр 2014. Создан 12 апр 2014